Logo der DFG-VK Initiative Bundeswehr abschaffen
Beratung    Wehrdienstvermeidung    Totale KDV    Sonstiges   
 

Kriegsdienst verweigern

Freiheit für den schwulen Kriegsdienstverweigerer MEHMET TARHAN!Solidaritätsveranstaltung zu Mehmet Tarhan;

Informationen zu Kriegsdienstverweigerung, Männlichkeit und Militarismus in der Türkei


Das Militärgericht in Sivas verurteilte am 10. August 2005 den schwulen Kriegsdienstverweigerer Mehmet Tarhan zu vier Jahren Haftstrafe. Dies ist die höchste Strafe, die in der Türkei gegen einen Kriegsdienstverweigerer jemals verhängt wurde! Hinzu kommt, dass die Gefängnisleitung die anderen Gefangenen gegen Mehmet aufwiegelte und die auf ihn gerichteten Übergriffe ignorierte.

Mehmet Tarhan erklärte 2001 öffentlich seine Kriegsdienstverweigerung. Er betonte auch, dass er nicht wegen seiner Homosexualität als ‚krank’ eingestuft und ausgemustert werden will. So ist Mehmet Tarhan mit seinem offenen antimilitaristischen Engagement sowie wegen seinem homosexuellen Bekenntnis doppelter Repression und Demütigung ausgesetzt: Er verweigert nicht nur der Armee den Gehorsam, die er als Kriegs- und Gewaltapparat ablehnt, sondern auch jegliches Arrangement mit der homosexuellenfeindlichen und erniedrigenden Ausmusterungspraxis der Militärbehörden.


Über die Situation von Mehmet Tarhan, sowie über Militarismus, Antimilitarismus und Kriegsdienstverweigerung in der Türkei wird Can Başkent aus der Solidaritätsgruppe Ankara berichten.


In seinem Beitrag „Haben wir Sie noch nicht vermännlicht?“ wird Gürkan Buyurucu von GLADT e.V. im Zusammenhang der Männlichkeit in der Türkei auf seine persönlichen Erfahrungen eingehen.


Ort: GLADT e.V. Datum: Freitag, 18. November

Kluckstraße 11 19:00 h

10785 Berlin


Die Solidaritätsgruppen sind für ihre Öffentlichkeitsarbeit und für Rechtsanwaltskosten dringend auf Spenden angewiesen. Alle auf dem folgenden Sonderkonto eingehenden Gelder werden für diese Arbeit an die Gruppen in der Türkei weitergereicht:

Konto-Nr.: 70 85 701 "KDV in der Türkei" bei Connection e.V.

BLZ: 370 20 500 Bank für Sozialwirtschaft

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. Bei Spenden ab 50 Euro erhalten Sie von Connection e.V. eine Bestätigung per Email oder mit der Post. Bei Beträgen über 100 Euro wird Ihnen jeweils zu Anfang des folgenden Jahres unaufgefordert eine Spenden- bzw. Zuwendungsbescheinigung zugesendet. Aktuelle Infos über Mehmet Tarhan und bisherige Öffentlichkeitsarbeit siehe: www.connection-ev.de


EŞcİnsel vİcdanİ redcİ mehmet tarhan’a özgürlük!Türkiye’de vicdani red, erkeklik ve militarizm konularında bilgilendirme içeren

Mehmet Tarhan’la dayanışma toplantısı


Sivas askeri mahkemesi 10 Ağustos 2005’de eşcinsel vicdani redci Mehmet Tarhan’ı dört yıl hapse mahkum etti. Bu, bugüne dek Türkiye’de bir vicdani redciye verilen en yüksek cezadır! Buna, cezaevi idaresinin diğer hükümlüleri Mehmet’e karşı kışkırtması ve ona yönelik saldırıları dikkate almaması eklenmektedir.

Mehmet Tarhan 2001 yılında askerliği redettiğini açıklamıştı. Ayrıca, eşcinselliği nedeniyle ‚hasta’ olarak damgalanarak çürüğe alınmak istemediğini de vurgulamıştı. Böylece Mehmet Tarhan bir yanda açık antimilitarist tavrı, diğer yanda eşcinsel kimliği nedeniyle çifte baskı ve aşağılamaya maruz kamaktadır: O, sadece savaş ve şiddet aygıtı olarak redettiği orduya itaat etmemekle kalmamakta, askeri makamların eşcinsellik düşmanı ve küçük düşürücü çürüğe alma pratiğiyle her türden uzlaşmayı da reddetmektedir.

Toplantıda Mehmet Tarhan’ın durumu, Türkiye’de militarizm, antimilitarizm ve vicdani red konularında Ankara Dayanışma Grubu’ndan Can Başkent sunumda bulunacaktır.


GLADT e.V.’dan Gürkan Buyurucu ise „Biz sizi daha erkekleştirmedik mi?“ başlığı altında kişisel deneyimlerini aktaracak.


Yer: GLADT e.V. Tarih: Cuma, 18. Kasım

Kluckstraße 11 Saat 19:00

10785 Berlin
Dayanışma grupları kamuoyu oluşturma çalışmaları ve avukat masrafları için acilen bağışlarınıza ihtiyaç duymaktadır. Aşağıdaki hesaba havale edilen tüm tüm para Türkiye’deki dayanışma gruplarının calışmalarına aktarılacaktır:


Hesap Numarası: 70 85 701 "KDV in der Türkei" Connection e.V.

Banka Kodu: 370 20 500 Bank für Sozialwirtschaft


Bağışlarınız vergiden düşülmektedir. 50 Euro üzerindeki bağışlar için Connection e.V. tarafından e-mail veya posta yoluyla tutarın ulaştığına dair onay mektubu gönderilmektedir. 100 Euro üzerindeki bağışlarda sene başında adresinize bağış ve hibe belgesi postalanacaktır. Mehmet Tarhan ve şimdiye kadarki çalışmalar hakkındaki güncel bilgiler için: www.connection-ev.de


Druckansicht
Beratung    Wehrdienstvermeidung    Totale KDV    Sonstiges   
 
Logo der DFG-VK Initiative Bundeswehr abschaffen
Zuletzt geändert: 09.07.2006